ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu komunikacji na linii magazyn – administrator – klient w celu
znaczącego usprawnienia procesów w Activepharm Labs sp. z o.o. oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wprowadzanych produktów z zastosowaniem technologii Internetu Rzeczy.

Szczegółu znajdą Państwo w załącznikach do niniejszego zapytania. 
Kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej: apl.projekty@gmail.com

Załączniki: